Dostosujemy formularze na stronie internetowej do przepisów Unii Europejskiej

Oferujemy dostosowanie formularzy na stronach internetowych do nowych przepisów RODO!

 

Stworzymy odpowiednie formy wyrażania zgody na stronach internetowych!

Jesteśmy w stanie stworzyć na Państwa stronie internetowej nowe lub dodatkowe formy wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a mianowicie można jej będzie udzielić nie tylko poprzez podpisanie oświadczenia ale również za pomocą checkbox'a, podpisu elektronicznego, zmiany ustawień w profilu, czy odpowiedniego pola wyboru. Dostosujemy formę do Państwa indywidualnych preferencji.

 

Stworzymy możliwość wyrażenia każdej zgody z osobna!

Nasza firma podzieli dla Państwa jedno okno wyboru na klika, które będą odpowiednio oznaczały wyrażenie zgody na dane działanie. Jest to istotnym elementem, który wprowadzają nowe przepisy. Zazwyczaj wygodnym było umieszczenie jednego okna wyboru, w którym były zawarte informacje na temat udzielenia zgody na wszystkie operacje, które można wykonać na danej stronie. Użytkownik mógł się tylko zgodzić na wszystko albo nie zgodzić się wcale, dlatego zamieścimy na Państwa stronie okna wyboru pozwalające zaznaczyć użytkownikowi zgodę na dane działanie, na inne nie zgodzić się wcale.

 

Stworzymy możliwość anulowania zgody na przetwarzanie danych osobowych!

Podobnie jak w przypadku udzielania zgody stworzymy na Państwa stronach www możliwość anulowania dotychczas udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dlaczego jest to tak istotnym elementem? Rodo zwraca szczególną uwagę na dobrowolność użytkownika, dlatego umieścimy na Państwa stronie pola wyboru do anulowania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również informację o takiej możliwości.

 

 

Zamieścimy formularze w czytelnych miejscach na strone www!

Komunikaty oraz pola wyboru odnośnie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieścimy w czytelnym dla użytkownika miejscu. Komunikaty te muszą być widoczne i zrozumiałe. Jeśli do tej pory były np. częścią regulaminu zamiast znajdować się osobno poprawimy to dla Państwa!

 

Pomożemy dostosować zasady Polityki prywatności do RODO na stronie internetowej!

Pomożemy Państwu dostosować Państwa indywidualną politykę prywatności na stronie internetowej. Wstawimy treści Państwa polityki prywatności na Państwa stronę oraz zrobimy odpowiednie podlinkowania do niej. Jak również powiemy jakie elementy na stronie należałoby zmienić lub wprowadzić.

Należy jednak pamiętać, że informacje w niej zawarte powinny być uprzednio skonsultowane z prawnikiem lub osobą zajmującą się interpretacją prawa w Państwa branży lub firmie. Proszę pamiętać, że z uwagi, że jesteśmy firmą informatyczną, a nie prawną, dlatego też, nasza firma nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści wstawione dla Państwa, my możemy zamieścić podesłane lub zaakceptowane przez Państwa treści na Państwa stronie internetowej.

RODO przewidziało zmianę dotychczasowych warunków wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z punktu widzenia administratora danych zostały one znacznie uproszczone. . W związku z tym zmodyfikujemy i uprościmy na Państwa stronie internetowej dotychczasowy sposób wyrażania zgody, tak by był on zdecydowanie prostszy i przede wszystkim dostosowany do Pomożemy dostosować istniejące formularze!

Nasza firma zamieści niezbędne informację, które muszą zostać przekazane odbiorcy by podpisywana przez niego zgoda była zrozumiała i nie miała charakteru abstrakcyjnego, czyli tożsamość administratora oraz cele do których zamierza on wykorzystać gromadzone dane osobowe. Jednak treść formularzy powinni Państwo uprzednio skonsultować z prawnikiem, by byłe on skonfrontowane z nowymi przepisami.