Audyt stron www, dostosowanie stron internetowych do przepisów Rodo!

Przeprowadzamy audyt stron internetowych zgodny z nowymi przepisami UE!

 

25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące Unijnego Rozporządzenia o danych osobowych. W związku z tym szykuje się szereg zmian, z których muszą wywiązać się firmy z 28 państw członkowskich. Nie należy bagatelizować tego rozporządzenia, gdyż nie dostosowanie się do nowych przepisów wiąże się z nałożeniem wysokich kar.

Zmiany, które zaczną obowiązywać są dość duże i bardzo istotne.

 

Formy wyrażania zgody na stronie internetowej

W związku ze zmianami jakie wprowadza Rodo, administrator strony powinien zaproponować użytkownikowi strony internetowej odpowiednie formy wyrażania zgody. Nasza firma może umieścić na Państwa stronie internetowej odpowiednie okienka wyboru, checkboxy, oświadczenia, czy zmiany ustawień profilu itp. zgodnie z Państwa referencjami. Należy pamiętać, że nie podjęcie jakiegokolwiek wyboru czy zaznaczenie okienka z automatu nie oznacza wyrażenia zgody, w związku z tym trzeba dokładnie przeanalizować i sprawdzić ustawienia strony internetowej.

 

Możliwość anulowania udzielonej zgody na stronie www

Należałoby dokładnie skontrolować i sprawdzić czy na Państwa stronie www istnieje możliwość anulowania wyrażanej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez żadnych konsekwencji uniemożliwiających korzystanie ze strony. Jeśli nie posiadają Państwo takiego komunikatu na stronie, należałoby go umieścić. Nasza firma może umieścić na stronie internetowej okno wyboru, które pozwoli na tzw „odhaczenie” i tym samym anulowanie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, czego wymagają nowe przepisy.

 

Wyrażanie każdej zgody z osobna na stronie internetowej

Kolejnym istotnym podpunktem audytu jest skontrolowanie czy można na Państwa stronie internetowej udzielać różne zgody z osobna na różne operacje. Zazwyczaj wygodnym było umieszczenie jednego okna wyboru, w którym były zawarte informacje na temat udzielenia zgody na wszystkie operacje, które można wykonać na danej stronie. Do tej pory użytkownik mógł się tylko zgodzić na wszystko albo nie zgodzić się wcale. Nasza firma może podzielić dla Państwa jedno okno wyboru na klika, które będą odpowiednio oznaczały wyrażenie zgody na dane działanie. Jest to istotnym elementem, który wprowadzają nowe przepisy.

 

 

 

Czytelne zapytanie o zgodę na stronie www

Przeprowadzając analizę strony internetowej należałoby sprawdzić w którym miejscu na stronie i w jakiej formie znajduje się zapytanie o zgodę. Chodzi o to by było umieszczone w czytelnym miejscu, a nie było np. częścią regulaminu. W związku z tym możemy dla Państwa poprawić wykryte nieprawidłowości i zamieścić je w odpowiednim miejscu.

 

Treści umieszczanych komunikatów na stronie www

Pamiętajmy, by zapoznać się z nowo wchodzącymi przepisami i przeanalizować treść komunikatów i formularzy dotyczących danych osobowych z prawnikiem (z naszej strony możemy zasugerować brakujące elementy czy treści). Komunikaty muszą być czytelne i zrozumiałe dla użytkownika, pamiętajmy by było w nich napisane do jakich celów gromadzimy dane osobowe i kto jest ich administratorem.